WordPress adatbázis hiba: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (417, '_et_dynamic_cached_shortcodes', 'a:4:{i:0;s:13:\"et_pb_section\";i:1;s:9:\"et_pb_row\";i:2;s:12:\"et_pb_column\";i:49;s:10:\"et_pb_text\";}')

Ötletverseny Szabályzat | InsurTech Akadémia

Ötletverseny Szabályzat

1. Bevezetés

A Generali Biztosító Zrt. és a Corvinus Egyetem (továbbiakban együttesen: Szervezők) stratégiai együttműködés keretében InsurTech Akadémiát (továbbiakban: Akadémia) és Innovációs Ötletversenyt (továbbiakban: Verseny) hirdet. Az Akadémia és a Verseny teljeskörű előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával a Generali Biztosító Zrt. a FinTech Group Kft.-t (továbbiakban: Partner) bízta meg.

Az InsurTech Akadémián a Szervezők, a Partner és a felkért külső szakértők három alkalommal előadássorozatok és workshopok keretében készítik fel az insurtechakademia.hu oldalon regisztrált hallgatókat a Versenyre.

A Verseny résztvevőit a beérkezett ötletpályázatok (továbbiakban: Pályázat) alapján a Szervezők által felállított zsűri választja ki.

 

2. Pályázó

A Versenyre kizárólag a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói nevezhetnek.

A Versenyre egyének és 3-4 fős csapatok jelentkezhetnek.

A zsűri által kiválasztott Pályázatokat benyújtó csapatok, illetve egyének kerülnek be a tervezetten 2018.04.28. napján megrendezésre kerülő Versenyre, ahol a Pályázatban bemutatott ötletek részletes kidolgozása – függetlenül attól, hogy egyéni pályázók is kiválasztásra kerülhetnek – csapatokban történik.

A Versenyre kiválasztott egyéni résztvevőkből is csapatokat alkotnak a Szervezők. A Versenyen a csapatok ideális létszáma 3-4 fő. Amennyiben a kiválasztott csapat létszáma 2 fő, akkor a Szervezők kiegészíthetik a csapatot további taggal.

 

3. A Pályázat követelményei

A Versenyre jövőbemutató, újszerű szolgáltatásötletekkel lehet pályázni. Az ötlet lehet a jelenlegi vagy új digitális értékesítési szituációban alkalmazható ötlet, technológiai innováció eredményét hasznosító megközelítés, a biztosítási iparág eddigi gyakorlataitól eltérő marketingkommunikációs eszköz.

A Pályázat tartalmi és formai követelményeiről az Akadémia regisztrált résztvevőit a Szervezők – a regisztráció során megadott – e-mail címre küldött hírlevélen keresztül, valamint az Akadémia workshopjain tájékoztatják.

 

4. Nevezés

 • A Versenyre Pályázatok kidolgozásával és beadásával lehet nevezni. A Pályázatok kidolgozásához a Szervezők a nevezési határidő lejártát követően útmutatást adnak.
 • A Pályázatot elektronikus formában, a Szervezők által a jelentkezés lezárását követően megadott webes űrlapon keresztül lehet beküldeni.

 

5. A Verseny résztvevőinek kiválasztása

 • A nevezési határidőre beérkezett Pályázatokat a Szervezők által delegált szakmai zsűri értékeli.
 • A zsűri választja ki azokat a résztvevőket, akik a Versenyen kidolgozhatják ötleteiket a Szervezők és a Partner által adott instrukciók alapján, majd prezentálhatják azok eredményét a zsűri számára.
 • A Versenyre kiválasztott résztvevőket elektronikus úton értesítik a Szervezők legkésőbb 2018.04.24-ig. Az értesítés tartalmazza a Versenyen való részvételhez szükséges információkat.

 

6. A Verseny és a nyertes díjazása

 • A Verseny tervezett napja: 2018. április 28.
 • A Szervezők a Verseny megrendezésének dátumát és helyszínét módosíthatják. Amennyiben erre sor kerül, a változásról a Szervezők az insurtechakademia.hu weboldalon tájékoztatást adnak. Továbbá a kiválasztott résztvevőket elektronikus hírlevél formájában előzetesen, kellő időben tájékoztatják.
 • A Szervezők által delegált szakmai zsűri egyetlen nyertes csapatot választ ki.
 • A Corvinus-Generali Innovációs Ötletversenyen a nyertes csapat összesen nettó 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint értékű pénzjutalomban részesül. A nyertes csapat tagjai a pénzjutalom felosztásáról saját maguk döntenek. A felosztásnak megfelelően a megjelölt személy(ek) bankszámlájára utalja át a Generali Biztosító Zrt. a nyeremény összegét.
 • A nyeremény adóköteles bevétel, amelyet a kifizetésben részesülő személynek a szerzés évéről készítendő személyi jövedelemadó bevallásban egyéb jövedelemként kell szerepeltetnie. A biztosító a nettó nyereményt felbruttósítja, azaz a nettó nyeremény a bruttó jövedelem adóelőleggel csökkentett összegeként került meghatározásra. A Generali Biztosító a kifizetésről adóigazolást állít ki.  A kifizetés feltétele, hogy a nyereményben részesülő magánszemély az adókötelezettség rendezéséhez szükséges adatokat átadja a biztosító részére.
 • Eredményhirdetés a Versenyt követően a helyszínen történik.

 

7.Szellemi tulajdonjogok

A Versenyre benyújtott Pályázat szerzői jogai a Pályázót illetik meg.

 

8. Kommunikáció, kapcsolattartás a pályázókkal

A Versennyel kapcsolatos hivatalos információk és tájékoztatás az insurtechakademia.hu weboldalon történik.

Az Ötletverseny Szabályzat, az Adatvédelmi Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat, valamint a Versennyel kapcsolatos aktuális információk az insurtechakademia.hu weboldalon érhetők el.

A Szervezők a Versenyt érintő változásról előzetesen, kellő időben, az insurtechakademia.hu weboldalon tájékoztatják a pályázókat.

A Pályázatok eredményéről a pályázókat a Szervezők az Akadémiára történt jelentkezés során megadott e-mail címen értesítik.

 

 9. Adatvédelem

A Pályázó a nevezéssel a jelen Szabályzatot elfogadja és a Pályázat beadásával hozzájárul adatainak az Adatkezelő és a Generali Biztosító Zrt. általi kezeléséhez.

A Szervezők a beérkezett Pályázatokat bizalmasan kezelik, az abban foglaltakat kizárólag a Pályázatok elbírálásához használják fel, továbbá biztosítják, hogy a Verseny felkért zsűritagjai, illetve a döntési folyamatba bevont Partner  is csak a Verseny elbírálása céljából használhatja fel a pályázati dokumentációkat.

 

10. Záró rendelkezések

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. A Versennyel összefüggésben felmerülő jogviták tekintetében a Szervezők székhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

 

WordPress adatbázis hiba: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (417, '_et_dynamic_cached_attributes', 'a:0:{}')