WordPress adatbázis hiba: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (421, '_et_dynamic_cached_shortcodes', 'a:4:{i:0;s:13:\"et_pb_section\";i:1;s:9:\"et_pb_row\";i:2;s:12:\"et_pb_column\";i:49;s:10:\"et_pb_text\";}')

Adatvédelmi Tájékoztató | InsurTech Akadémia

Adatvédelmi Tájékoztató
és
Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Generali Biztosító Zrt. és a Corvinus Egyetem (továbbiakban együttesen: Szervezők) stratégiai együttműködés keretében InsurTech Akadémiát (továbbiakban: Akadémia) és Innovációs Versenyt (továbbiakban: Verseny) hirdet, melynek előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával a FinTech Group Kft.-t (továbbiakban: Adatkezelő) bízták meg.

Az Akadémián a részvétel regisztrációhoz kötött, melyhez a Jelentkezőknek személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév és e-mail cím) szükséges megadniuk. Az adatok megadása önkéntes és azok kezelése is a Jelentkező önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Akadémián való részvételnek a feltétele az előbbi adatok megadása.

Az adatok kezelése célhoz kötötten történik:

 • a Jelentkezők adatai az Akadémia résztvevői listájának összeállításához, továbbá az Akadémia előadásaival, az azt követő Innovációs Versennyel kapcsolatos elektronikus kommunikációhoz (hírlevélhez) kerülnek felhasználásra.
 • Az adatokat az Adatkezelő a hatályos jogszabályok betartásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az adatok továbbítása:

Az Adatkezelő az adatokat a fenti célok teljesülése érdekében a Generali Biztosító Zrt.-vel elektronikus úton megosztja.

A Jelentkező a regisztrációval egyidejűleg elfogadja, hogy az Akadémia előadásain, workshopjain, programjain fénykép,- és videófelvételek készülnek, melyeket a Szervezők és az Adatkezelő az Akadémia és a Verseny szervezése és hirdetése céljából felhasználhat, valamint mindennemű területi és időbeli korlátozás nélkül nyilvánosságra hozhat, továbbá az eseményt leíró vagy hirdető anyagokban, kiadványokban, magazinokban, a honlapjain és internetes felületein (pl.: Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter és egyéb social csatorna) megjelentethet.

Az Akadémiára történő jelentkezéssel egyidejűleg a Jelentkező elfogadja a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban és Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakat.

 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

 

A Jelentkező kijelenti, hogy

 • az Akadémia Részvételi Feltételekben kért adatok megadása és kezelése önkéntes hozzájárulásán alapul és
 • az adatkezelés megkezdése előtt egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott személyes adatai kezeléséről.
 • A tájékoztatást teljes mértékben megértette, és egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a FinTech Group Kft. adatait kezelje.

 Adatkezelő adatai:

 • FinTech Group Kft. (Székhely: 2049. Diósd, Katicabogár utca 30.)
 • Képviselő: Németh Monika
 • Cégjegyzékszám: 13-09-171368,
 • Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma: NAIH-140371/2018, NAIH-140372/2018

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. szerint az érintett hozzájárulása.

 • A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím.
 • Az adatkezelés időtartama: érintett kéréséig
 • Az adatkezelés helye: insurtechakademia.hu
 • Az adatok felhasználása és őrzése: elektronikus úton és papír alapon történik, az Adatkezelő szerverein, illetve székhelyén, valamint a Generali Biztosító Zrt. szerverein és székhelyén.

 

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy bármikor jogosult az adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatai kezelése ellen, jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének megszüntetését, törlését, zárolását kérni írásban a hello [kukac] fintechgroup [pont] hu e-mail címen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) élhet, vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

WordPress adatbázis hiba: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (421, '_et_dynamic_cached_attributes', 'a:0:{}')